תכנית חכמ"ה

חברה. כלכלה. מחשבה. היסטוריה.

תכנית חכמ"ה היא תכנית לימודים לתואר ראשון במסגרת החוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. התכנית מציעה לימודים במסלולים החד-חוגי והדו-חוגי.

התכנית נוסדה ב-2003 בעקבות שיחות עם קבוצת סטודנטים שביקשו לפתח לשלב בין לימודי ההיסטוריה היהודית, ההיסטוריה הכלכלית-חברתית, המחשבה הכלכלית-מדינית והחברה הישראלית. ייחודה של התכנית הוא בשילוב בין התחומים ובהדגשת זיקות הגומלין ביניהם, וגם באופן הלימוד, המתאפיין בכתה הלומדת יחד את כל הקורסים – דבר המאפשר דיאלוג לימודי וחברתי מתפתח ומעמיק.

תכני תכנית חכמ"ה מאפשרים התבוננות רחבה על המציאות הכלכלית-חברתית בישראל בפרספקטיבה היסטורית עמוקה, ומבט ביקורתי על התהליכים שעיצבו ועדיין מעצבים אותה.

בראש התכנית עומד פרופ' דני גוטוויין.

הלימודים בתכנית מתקיימים בימי שלישי, מ-8:30 ועד 19:45.

12985483_971373392929521_5610248369771791646_n

 תכנית הלימודים

תכנית הלימודים ממוקדת בארבעה צירים:

  • מחשבה כלכלית וביקורת חברתית
  • המעבר מפיאודליזם לקפיטליזם
  • המודרניזציה של החברה היהודית
  • היסטוריה כלכלית-חברתית של ישראל

פה תוכלו לראות קורסים לדוגמא משנת הלימודים תשע"ז

לפרטים נוספים:

מזכירות החוג: 04-8240560, 04-8249930

דני גוטווין: 04-8240957, dgutwein@univ.haifa.ac.il